SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Ministri členských štátov EÚ zodpovední za výskum sa stretli na prvom neformálnom rokovaní počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Dňa 21. júla 2020 sa v rámci nemeckého predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnilo neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných výskum a inovácie z členských štátov EÚ. Témou rokovania uskutočneného pomocou videokonferencie boli priority nemeckého predsedníctva v oblasti výskumu a inovácií v EÚ.

Ministri sa zhodli na tom, že Európsky výskumný priestor (European Research Area, ERA) by mal byť silnejší a dynamickejší. V novembri 2020 plánujú formálne podporiť oživenie ERA prijatím záverov Rady EÚ.

Ďalšími témami diskusie boli podpora čistého (zeleného) vodíka ako zdroja energie, zabezpečenie európskej odolnosti voči budúcim krízam, vrátané pandémie, a podpora zapájania občanov do európskeho výskumu a inovácií, napríklad pomocou občianskej vedy.

V súvislosti so zapojením občanov členských štátov podporili plány nemeckého predsedníctva na zvýšenie informovanosti o výskume a privítali oznámenie o prvom programe občianskej angažovanosti s názvom „Plastic Pirates“. Tento program spojí študentov a vedcov za účelom zvýšenia informovanosti o znečistení oceánov a riek v Európe.

Viac informácií:

Pozrite si aj: