SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Mesto Leuven je Európskym hlavným mestom inovácií 2020

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Pri príležitosti Európskych dní výskumu a inovácií 2020 vyhlásila Európska komisia belgické mesto Leuven za Európske hlavné mesto inovácií 2020. Táto cena oceňuje vynikajúce inovačné koncepty v Leuvene, ako aj procesy a modely riadenia tvoriace funkčný rámec, ktorý pomáha realizovať nápady.

Leuven je v poradí už šiestym mestom, ktoré bolo vyhlásené za Európske hlavné mesto inovácií, a tretím hlavným mestom po Barcelone a Nantes. Mesto získalo finančné prostriedky v celkovej hodnote 1 000 000 EUR na podporu svojich inovačných aktivít. Okrem toho bolo ocenených ďalších päť finalistov, ktorými sú mestá Cluj-Napoca (Rumunsko), Espoo (Fínsko), Helsingborg (Švédsko), Valencia (Španielsko) a Viedeň (Rakúsko), ktoré získali po 100 000 EUR. Tieto ocenenia boli financované z programu Horizont 2020.

Cieľom mesta Leuven je stať sa jedným z európskych laboratórií budúcnosti prostredníctvom modelu zameraného na misie, ktorý uľahčuje vznik inovácií tvorených spoluprácou. Tieto inovácie majú pomôcť pri riešení zložitých spoločenských výziev od zmeny podnebia a prechodu na obehové hospodárstvo po zabezpečenie vysoko kvalitného vzdelávania a starostlivosti. Leuven svojim občanom poskytuje nielen väčšie príležitosti na inovácie, ale ich aj aktívne zapája do testovania ich nápadov v meste.

Viac informácií: