SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

LERU SSH Voice

Aktualita

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

Liga európskych výskumných univerzít (LERU) pripravila brožúru „Spoločenské, humanitné vedy a interdisciplinárny výskum“. Cieľom brožúry bolo podporiť dôležitosť spoločenských a humanitných vied pre spoločnosť a zároveň prezentovať príklady interdisciplinárnych projektov riešených na univerzitách združených v LERU.

Pri príležitosti zverejnenia brožúri zorganizovala LERU 3. februára 2015 podujatie „SSH Voice“, na ktorom bola bružúra predstavená.

Prezentácie, ako aj samotnú brožúru si môžete stiahnuť tu.