SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Komisia zverejní výzvu vo výške 50 miliónov EUR s cieľom pomôcť priemyslu transformovať výrobné kapacity v čase krízy

Aktualita

Európska komisia uvoľňuje 50 miliónov EUR z rozpočtu na výskum v rámci programu Horizont 2020, aby pomohla výrobnému sektoru rýchlejšie nájsť nové zameranie výrobných liniek. Pripravuje výzvu v hodnote 20 miliónov EUR určenú výlučne na transformovanie existujúcich výrobných liniek na výrobu zdravotníckych zariadení, vakcín a diagnostického materiálu. Zvyšných 30 miliónov EUR sa vyčlení na digitálne inovačné centrá a umelú inteligenciu pre výrobu s cieľom urýchliť digitalizáciu priemyselnej výroby.

Peter Dröll, riaditeľ pre priemyselné technológie na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre výskum a inováciu, v nedávnom webinári uviedol pre Science Business, že nové financovanie bude oznámené už čoskoro. Povedal tiež, že výrobné potreby sú obrovské, no výrobné kapacity zatiaľ nie sú schopné odpovedať týmto požiadavkám.

Keď sa COVID-19 začal šíriť po celej Európe, členské štáty si rýchlo uvedomili, že sú do veľkej miery závislé od dodávok ochranných zariadení a testovacích súprav vyrobených v Číne. Niektorým krajinám sa podarilo preorientovať výrobu na zníženie ich závislosti od narušených globálnych dodávateľských reťazcov. Ak je už teraz výzvou výroba základného vybavenia, ako sú masky a plášte, je podľa Drölla ťažko predstaviteľné, čo všetko sa bude musieť vyrobiť, keď bude k dispozícii vakcína.

Komisia pracuje s predpokladom, že pandémia koronavírusu nie je posledným šokom, ktorému Európa čelí, a nové projekty programu Horizont 2020 pomôžu výrobným spoločnostiam lepšie sa pripraviť na ďalšie veľké hospodárske narušenie. Preto sa výrobný systém musí stať flexibilnejším.

Ako sa môžu adaptovať spoločnosti

Niektoré spoločnosti, najmä tie so silnými oddeleniami výskumu a vývoja, čelia tejto kríze lepšie ako iné. 3D tlačiarenské rameno spoločnosti HP so sídlom v Barcelone presunulo celý výrobný reťazec na výrobu zdravotníckych ochranných pomôcok v priebehu niekoľkých týždňov. Teraz vyrába diely na mechanické respirátory a stery určené na testy na koronavírus. Zariadil to tak po tom, čo jeden z najväčších dodávateľov sterov v Európe musel ukončiť výrobu z dôvodu opatrení talianskej vlády proti koronavírusu.

Na zníženie výrobných nákladov, zvýšenie efektívnosti a efektívne využitie výrobných kapacít budú musieť spoločnosti s obmedzenými finančnými prostriedkami implementovať nové technológie do svojich výrobných reťazcov. Hlavnou prekážkou rýchlej a efektívnej stratégie  pretransformovania však nie je technológia, ale samotné možnosti prijatia. Mnoho malých a stredných spoločností si neuvedomuje, že už existuje veľa potrebných technológií. Až ďalší výskum však ukáže, ako veľmi sú už aplikovateľné.

Balík na obnovenie

Aj keď spoločnosti dokážu pretransformovať svoju výrobu, neznamená to automaticky, že budú mať dosť peňažných prostriedkov na to, aby sa udržali nad vodou a investovali do nových technológií súčasne.

Generálny riaditeľ spoločnosti 3D HP Printing, Ramon Pastor, vyzval tvorcov politík na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ, aby naďalej poskytovali financovanie spoločnostiam, ktoré to potrebujú, a pomohli im investovať do nových technológií.

Komisia má čoskoro predložiť balík na oživenie hospodárstva, ktorý bude pravdepodobne oznámený spolu s novým návrhom viacročného rozpočtu EÚ, ktorý nadobudne účinnosť v januári 2021.

Podľa Drölla sa balík na oživenie zameria na dvojitý prechod EÚ na digitálne a zelenšie hospodárstvo ako na spôsob prekonania krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Uviedol tiež, že počas leta Komisia otvorí aj novú výzvu na výskumné a inovačné projekty, ktoré prispejú k hospodárskej obnove, pričom niektoré z nových technológií a obchodných modelov, ktoré Európa potrebuje, musia prejsť na ekologické hospodárstvo.

Priemyselné partnerstvá

Komisia sa tiež sústreďuje na vytváranie približne 40 priemyselných partnerstiev, ktoré sa v januári rozbehnú v rámci programu Horizon Europe. Niektoré z týchto partnerstiev podľa Drölla, prispejú k ambícii Komisie udržať technologické vedúce postavenie vo výrobe, čo je mimoriadne dôležité pre hospodárstvo a spoločnosť.

Jedno z týchto partnerstiev, stratégia „Made in Europe“, je konkrétne zamerané na pomoc spoločnostiam nájsť nástroje, ktoré potrebujú, aby boli odolnejšie voči hospodárskym otrasom a menej vystavené prerušeniam dodávateľského reťazca. Komisia zverejní podrobné výskumné a inovačné programy týchto partnerstiev do konca mája.

V apríli komisárka EÚ pre výskum a inovácie, Mariya Gabriel, informovala poslancov Európskeho parlamentu, že Komisia zvažuje, či potrebuje ďalšie partnerstvo v oblasti pripravenosti na pandémiu a spoločenskej odolnosti. To bude však reálne až po tom, ako sa členské štáty dohodnú na spoločnej stratégii riešenia problémov v budúcnosti, nakoľko súčasné partnerstvá vhodne pokrývajú pandémiu pomerne dobre.

Viac informácií nájdete tu.