SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Komisia navrhuje jednoduchší prístup k zdravotným údajom pre výskum

Aktualita

Oblasti
  • Klaster 1: Zdravie

Európska komisia 3. mája 2022 predložila nariadenie o zriadení európskeho priestoru pre zdravotné údaje.

Európsky priestor pre údaje o zdraví je špecifický ekosystém v oblasti zdravia, ktorý pozostáva z pravidiel, spoločných noriem a postupov, infraštruktúry a riadenia.

Európsky priestor pre zdravotné údaje, je kľúčovým pilierom silnej Európskej únie v oblasti zdravia a je to prvý spoločný dátový priestor EÚ v konkrétnej oblasti, ktorý vznikol na základe európskej stratégie pre údaje.

 Samotné ciele predmetného priestoru možno rozdeliť do dvoch kategórií:

  • Primárne využitie údajov – posilnenie postavenia jednotlivcov prostredníctvom zvýšeného digitálneho prístupu k ich elektronickým osobným zdravotným údajom a kontroly nad nimi na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni. Podpora voľného pohybu, podpora jednotného trhu so systémami elektronických zdravotných záznamov, príslušnými zdravotníckymi pomôckami a systémami umelej inteligencie.
  • Sekundárne využite údajov – zabezpečenie konzistentného, dôveryhodného a efektívneho nastavenia pre používanie údajov o zdravotnom stave na účely výskumu, inovácií, tvorby politík a regulačných činností.

Návrh komisie je zameraný na umožnenie bezpečného zdieľania zdravotníckych dát naprieč EÚ. Takéto zdieľanie dát má za cieľ vyťažiť maximum benefitov z potenciálu zdieľaných dát.

Komisia uvádza, že výskumní pracovníci by mali rozsiahly prospech z priamejšieho spôsobu získavania prístupu k údajom v dôveryhodnom a bezpečnom prostredí.

Ďalšími benefitmi pre výskumných pracovníkov by bol prístup k väčšiemu množstvu vysokokvalitných údajov a prístup k údajom efektívnejším a lacnejším spôsobom prostredníctvom orgánu pre prístup k údajom, ktorý by zaručil aj súkromie pacientov.

Viac informácií:

Zverejnené 11.05.2022, slord