SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Kapitálový fond Európskej inovačnej rady sa stal oficiálnym subjektom

Aktualita

Fond Európskej inovačnej rady (European Innovation Council – EIC), ktorý poskytuje kapitál od 0,5 mil. EUR do 15 mil. EUR pre prelomové inovatívne spoločnosti , ktoré sa uchádzajú o kombinovanú podporu v rámci EIC Accelerator výzvy (grant a kapitál), sa stal oficiálnym subjektom.

Stane sa tak vôbec prvýkrát, čo Európska komisia uskutoční takéto priame kapitálové investície do súkromných spoločností. Predpokladá sa, že podiely vlastníkov start-upov budú vo všeobecnosti na úrovni zhruba od 10% do 25%. Majetkové podiely Európskej komisie bude riadiť Európska investičná banka (EIB), ktorá pôsobí ako investičný poradca EIC fondu.

Fond EIC vypĺňa medzeru vo financovaní v počiatočnej fáze, kedy trh s rizikovým kapitálom v EÚ dosahuje slabé výsledky v porovnaní s globálnym trhom s rizikovým kapitálom.

Od začiatku pilotného projektu EIC Accelerator, na jeseň roku 2019, bolo na akciové financovanie vo výške takmer 400 mil. EUR vybratých 102 start-upov a malých a stredných podnikov pôsobiacich vo všetkých technologicky náročných odvetviach (zdravotníctvo, digitálny priemysel, energetika, atď.) Ďalšie spoločnosti, ktorým, ktoré získajú možnosť akciového financovania budú predbežne vybrané v júli (pri tejto výzve pôjde výlučne o projekty v oblastiach súvisiacich s cieľmi Európskeho klimatického dohovoru) a neskôr v novembri tohto roku. Na tieto spoločnosti sa bude vzťahovať systém povinnej starostlivosti zo strany Európskej investičnej banky.

Od roku 2021 bude fond EIC financovať aktivity Európskej inovačnej rady, ktorá začne začne fungovať ako riadna schéma rámcového programu Horizon Europe. V závislosti od dopytu a kvality návrhov sa očakáva, že aspoň jedna tretina rozpočtu EIC, v súčasnosti navrhovaná na 10 miliárd EUR, bude vo forme akciového kapitálu spravovaného fondom EIC. Okrem toho fond EIC zvýši financovanie inovácií s vysokým dosahom prostredníctvom nahromadenia súkromných investícií, spoluinvestovania s fondmi rizikového kapitálu, národnými podpornými bankami, podnikovými rizikovými fondmi a inými súkromnými investormi.

Spoločnosti podporované EIC Accelerator získavajú okrem kapitálového financovania aj grantové financovanie až do výšky 2,5 milióna EUR a majú prístup k mentoringu, obchodnému koučovaniu a porovnávaniu s investormi, podnikmi a podobnými podnikateľmi.

Zdroj: Európska komisia