SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

JRC zverejnilo súhrnnú správu o výsledkoch inovácií a dopade biomedicínskeho výskumu

Aktualita

Oblasti
  • Spoločné výskumné centrum (JRC)
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 1. júla 2020 zverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) správu s názvom „A Survey on Monitoring Innovation and Societal Impact of EU-funded Research: Factual Summary Report“, ktorý je súhrnnou výslednou správou z prieskumu o monitorovaní inovácií a spoločenského dopadu výskumu financovaného EÚ.

Prieskum vykonalo JRC v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD). Cieľom tohto výskumu bolo vymedziť vhodné ukazovatele pre spätné posúdenie vplyvu výskumu.

Prieskum bol určený súčasným i bývalým účastníkom výskumných projektov financovaných Európskou komisiou v oblasti Alzheimerovej choroby a ďalších chorobných oslabení rozumových schopností, rakoviny prsníka a rakoviny prostaty.

Správa poskytuje stručný faktický prehľad získaných odpovedí, informácie o respondentoch ako aj počet odpovedí a ďalšie údaje. Odpovede zhromaždené v rámci tohto prieskumu tiež pomôžu Európskej komisii lepšie porozumieť inováciám a vplyvu výskumu na oblasť biomedicínskeho výskumu.

Celú správu nájdete tu.