SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

JRC ponúka prístup do Nanobiotechnologického laboratória v Ispre

Aktualita

Oblasti
  • Spoločné výskumné centrum (JRC)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o prístup do Nanobiotechnologického laboratória v Ispre. JRC umožní prístup do laboratória bez vstupných poplatkov a zároveň poskytne úhradu cestovných a pobytových nákladov návštevníkom pochádzajúcich z inštitúcií tzv. „Widening“ krajín, ku ktorým patrí aj Slovensko.  

Nanobiotechnologické laboratórium poskytuje najmodernejšie vybavenie k podpore interdisciplinárneho výskumu. Špeciálny dôraz je kladený na nanomateriály, mikro (nano) plasty, nanomedicínu a pokročilé materiály a ich interakcie s biologickým systémom. Súčasne sa zameriava na detekciu, identifikáciu a charakteristiku nanomateriálov v jedle a spotrebných výrobkoch.

Výzva je otvorená do 8. januára 2021.

Viac informácií je k dispozícii tu.