SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

JRC – IIASA Letná škola o dôkazoch a politike – Výzva na podanie prihlášok

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Spoločné výskumné centrum (JRC)

Spoločné výskumné centrum (JRC) v spolupráci s Medzinárodným Inštitútom pre aplikované systémové analýzy (International Institute for Applied Systems Analysis) organizujú trojdňovú letnú školu, počas ktorej vytvoria priestor pre diskusiu medzi politickými zástupcami a vedcami, ako môžu politici lepšie a efektívnejšie využívať vedecké dôkazy.

Kto sa môže zúčastniť?

Výzva na vyjadrenie záujmu je určená pre tých, ktorí vedú svôj výskum a rozvíjajú politiku v oblasti energetiky, vrátane jej prepojenia na klímu a kvalitu vzduchu.

Možnosť zúčastniť sa dostane celkovo 20 mladých vedcov z celej EÚ. Žiadatelia by mali predložiť motivačný list v maximánej dĺžke 200 slov podčiarkujúci, ako je ich vedecká práca v oblasti energetiky, vrátane prepojenia na klímu a kvalitu vzduchu, relevantná pre nexus dôkaz-politika a prečo by práve ich účasť bola prospešná pre letnú školu. Svoje žiadosti môžete posielať na mail: JRC-A.1@ec.europa.eu najneskôr do 5.júna 2015.

Účastnici si musia hradiť cestované aj ubytovacie náklady, hradená bude strava a cesta do/z JRC a IIASA.

Viac informácií nájdete tu.