SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Island a Nórsko sa stali prvými asociovanými krajinami v programe Horizont Európa

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • EURATOM
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske výskumno-inovačné partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Výskumné infraštruktúry
EU research area

Island a Nórsko sa formálne pridružili k programu Horizon Europe a stali sa prvými asociovanými krajinami. Tento status umožňuje subjektom z obidvoch krajín zúčastňovať sa na výzvach rámcového programu v objeme 95,5 miliardy EUR za rovnakých podmienok ako majú subjekty z členských štátov EÚ.

Dňa 24. septembra 2021 prijal Spoločný výbor Európskeho hospodárskeho priestoru, zložený zo zástupcov Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a EÚ, príslušné rozhodnutie pre Island a Nórsko, ktoré ich zaraďuje medzi prvé dve pridružené krajiny k v poradí deviatemu rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe. Asociácia týchto krajín je príležitosť pokračovať a prehĺbiť spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a inovácií so zameraním na spoločné priority akými sú spojený zelený a digitálny prechod, verejné zdravie či konkurencieschopnosť Európy v globálnom prostredí.

Spoločné úsilie sa zameria na riešenie environmentálnych problémov v Arktíde, vývoj technológií na zachytávanie vodíka a uhlíka, podporu inovácií založených na dátach a ďalšie. Asociácia tiež umožňuje týmto partnerom zapojiť sa rovno od začiatku aj do európskych partnerstiev.

Island a Nórsko týmto pridružením nadviazalo na dlhú históriu asociácie k rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie a úspešnej vzájomnej spolupráce s členskými štátmi EÚ, ktorá sa datuje od roku 1987 pre Nórsko a 1994 pre Island.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Zdroj: Európska komisia, zverejnené 24.9.2021, slord