SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Inteligentné mestá budúcnosti

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

aktuality/lighting_the_way_for_SC/tone.jpg alt=“Tone Grindland Gustafsso“ title=“Tone Grindland Gustafsso“ height=“242″ width=“554″ />Tone Grinland Gustafsson  Foto: Julie Johnsen

 

 

5. mája 2015 sa konala konferencia Lighting the Way for Smart Cities organizovaná Európskou kanceláriou Stavanger regiónu a Nórskou misiou pri EÚ.

 

Na konferencií boli predstavené víťazné projekty v rámci výzvy H2020-SCC-01-2014 Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration – first of the kind) projects. Zo štrnástich podaných projektov boli vybrané víťazné tri – GrowSmarter, Remourban, Triangulum, kde každý získaj dotáciu vo výške 25 miliónov euro od Európskej komisie.

 

„Táto výzva sa bude opakovať každý rok počas obdobia 2014-2020, financované budú 3 až 4 projekty ročne, ktorým bude udelená dotácia vo výške 25 miliónov.“ Colette Maloney (DG Connect)

 

Vybrané projekty musia predstaviť excelentnosť nielen v technologickej oblasti návrhu ale aj v rámci podnikateľského modelu a celkovej stratégie udržateľnosti. Výzva je určená pre mestá s už existujúcou infraštruktúrou na rozvoj služieb a integrovaný rozvoj, ako aj pre mestá, ktoré takouto infraštruktúrou nedisponujú a chcú ju doplniť. Projekt by mal vždy zahŕňať 2 až 3 mestá či komunity, v ktorých sa bude projekt realizovať ako aj 2-3 pridružené mestá, ktoré po ukončení projektu budú replikovať úspešné modely a získajú prístup ku know-how.

 

aktuality/lighting_the_way_for_SC/remourban.jpeg alt=“remourban“ title=“remourban“ height=“150″ width=“150″ /> aktuality/lighting_the_way_for_SC/grow_smarter.jpg alt=“growsmarter“ title=“growsmarter“ /> aktuality/lighting_the_way_for_SC/triangulum.bmp alt=“triangulum“ title=“triangulum“ height=“150″ width=“174″ />

Víťazné projekty RemoUrban, GrowSmarter, Triangulum

 

Výzva v rámci H2020-SCC na rok 2015 bola uzatvorená 5. mája 2015. V rámci tejto výzvy ktorá obsahovala dve oblasti SCC-01-2015: Smart Cities and CommunitiesSCC-03-2015: Development of system standards for smart cities and communities solutions bolo spolu podaných 53 projektov.

 

Inteligentné mestá (Smart Cities), je koncept pri ktorom sa využívajú prostriedy digitálnej a telekomunikačnej infraštruktúry na zefektívnenie služieb, z ktorých ťažia obyvatelia a podniky. Cieľom je dosiahnuť udržateľnosť v mestách a zvýšiť kvalitu života v nich v rámci európskych cieľov 20-20-20.

 

„Nejde len o zvyšovanie kapacity, ale o racionalizáciu procesov. Dôraz je kladený na efektívne využívanie zdrojov.“ Lars Andreas Lunde (štátny tajomník Nórskeho ministerstva pre klímu a životné prostredie).

 

Cieľom „Lighthouse projektov“ je vytvorenie a overenie modelov dobrej praxe v rámci troch hlavných oblastí, medzi ktoré patria riešenia v oblasti nízko-energetických štvrtí, integrovanej infraštruktúry a udržateľnej mestskej mobility. Úspešné riešenia majú byť následne aplikované v pridružených a ďalších mestách. V budúcnosti by sa projektové ciele definované vo výzve H2020-SCC-01 mohli rozšíriť o oblasti životného prostredia ako manažment odpadov a manažment vodných zdrojov.

 

Celú správu z podujatia si môžete prečítať tu.