SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Innovative Medicines Initiative 2: Návrh výzvy na liečbu a diagnostiku koronavírusu COVID-19

Aktualita

V súvislosti s nedávnym prepuknutím nového typu koronavírusu COVID-19 plánuje Iniciatíva pre inovačné lieky 2 (angl. Innovative Medicines Initiative 2 – IMI2) spustiť výzvu na podávanie návrhov s názvom „Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus infections“.

 

Výzva by mala byť spustená začiatkom marca 2020 a jej hlavným cieľom je vyvinúť účinnú liečbu na koronavírus COVID-19 a/alebo vhodnú diagnostiku do budúcna, aby sa rýchlo a spoľahlivo identifikovali ľudia infikovaní koronavírusom COVID-19.

 

Preventívne očkovania nie sú zahrnuté do rozsahu tejto výzvy.

 

Ide o jednostupňovú výzvu so zrýchleným postupom a preto uzávierka na podávanie návrhov bude kratšia než zvyčajne. Taktiež spoločnosti EFPIA (Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení) a/alebo pridružené krajiny v rámci iniciatívy IMI2 budú od začiatku súčasťou konzorcia na podávanie žiadostí.

 

Na výzvu je určený predpokladaný rozpočet vo výške 45 miliónov EUR.

 

Na stránke IMI2 nájdete celé znenie návrhu výzvy, ako aj odpovede na často kladené otázky.

 

Iniciatíva IMI2 tiež pripravuje k výzve informačný webinár, ktorého čas a registrácia budú vyhlásené v najbližších dňoch.

 

Všetky informácie týkajúce sa budúcich výziev IMI2  sú iba orientačné a môžu sa postupom času meniť. Konečné informácie ohľadom výziev IMI2 budú oznámené až po schválení správnou radou IMI2.