SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Informačný deň pre malé a stredné podniky organizovaný s agentúrou SARIO

Aktualita

Oblasti
  • Prístup k rizikovému financovaniu

Dňa 19.3.2015 sa v priestoroch agentúry SARIO uskutočnil informačný deň zameraný na program Horizont 2020 a jeho podporu pre malé a stredné podniky.

Na stretnutí boli prezentované základné informácie o programe Horizont 2020, spôsob financovania projektov a možnosti zapojenia sa do jeho výziev. Hlavný dôraz sa kládol na jeho dva základné nástroje: SME Instrument – nástroj pre podporu malých a stredných podnikov a Fast Track to Innovation (FTI) – nový nástroj pre priemyselné podniky a podporu ich inovačného potenciálu.

 

Organizátormi podujatia boli:

  Centrum vedecko technických informácií

  Styčná kancelária pre výskum a rozvoj SLORD

  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO

 

Program podujatia

 

Prezentácie a publikované informácie: