SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Informačné dni Európskej komisie k programu Horizon Europe

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Európsky výskumný priestor
 • Horizont Európa
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Výskumné infraštruktúry

Dňa 1. júna 2021 Európska komisia oznámila termíny svojich prvých informačných dní k programu Horizon Europe. Desaťdňové podujatie v trvaní od 28. júna do 9. júla 2021 poskytne potenciálnym žiadateľom a ďalším zainteresovaným stranám v oblasti výskumu a inovácií EÚ príležitosť získať informácie o novinkách, hlavných nástrojoch financovania a procesoch programu Horizon Europe.

 • 28. jún – Európske výskumné infrastruštruktúry
 • 20. a 30. jún – Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • 30. jún – Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • 1. júl – Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • 1. júl – Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 • 2. júl – Klaster 1: Zdravie
 • 5. a 6. júl – Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • 7. a 8. júl – Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • 9. júl – Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Všetky podujatia bude možné sledovať bez registrácie (okrem Klastra 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť).

Celý článok nájdete na tomto odkaze.

Webstránku podujatia nájdete na tomto odkaze.

Zverejnené 2.6.2021, slord