SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

IGLO Open

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava