SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Horizon IP Scan: Európska komisia uvádza na trh novú bezplatnú službu

Aktualita

Oblasti
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Právne otázky
Horizon IP Scan Visual

Dňa 22. marca 2022 Európska komisia spustila svoju novú službu vyhľadávania duševného vlastníctva (IP) s názvom „Horizon IP Scan“ pre programy Horizon 2020 a Horizon Europe. Táto bezplatná služba podpory IP je navrhnutá tak, aby pomohla malým a stredným podnikom (MSP) efektívne spravovať a zhodnocovať IP v rámci spoločného výskumu a inovácií.

Služba sa osobitne zameriava na projekty Horizon 2020 alebo Horizon Europe financované EÚ. Jej tím poskytuje individuálne hodnotenie nehmotného majetku malých a stredných podnikov bez žargónu. Jej cieľom je predovšetkým ukázať malým a stredným podnikom, ako chrániť svoje existujúce duševné vlastníctvo pri začatí výskumného a inovačného projektu s viacerými partnermi, a pomôcť im pri vývoji spoločnej stratégie na spoločné riadenie a využívanie nového duševného vlastníctva.

Táto služba je otvorená pre európske začínajúce podniky a malé a stredné podniky (podľa definície EK), ktoré sa chystajú podpísať dohodu o grante Horizon 2020 alebo Horizon Europe alebo ju nedávno podpísali (v období do šiestich mesiacov po podpísaní). Malé a stredné podniky, ktoré majú záujem o novú službu Horizon IP Scan, o ňu môžu kedykoľvek požiadať prostredníctvom webovej stránky programu Horizon IP Scan prostredníctvom nepretržite otvorenej výzvy.

Celú tlačovú správu EK si môžete prečítať tu.

Viac informácií: