SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

#EUwomen4future: Inšpiratívne Slovenky vo výskume a inováciách

Aktualita

Oblasti
  Pre všetky oblasti

Kampaň #EUwomen4future predstavuje výnimočné ženy aktívne vo výskume, inováciách, vzdelávaní, kultúre a športe.

Svojimi príkladmi tieto ženy odovzdávajú posolstvo, že rodová rovnosť je základom pre prosperujúcu a spravodlivú spoločnosť. Bez talentovaných profesionálok Európa nemôže a nebude napredovať.

Kampaň podporuje ženy a dievčatá v celej EÚ, ako aj mimo nej, aby hľadali príležitosti a napĺňali svoje profesionálne a osobné túžby.

Prezentuje prácu žien a oceňuje ich úspechy v oblastiach:

 • Veda, výskum a inovácie
 • Vzdelávanie a mládež
 • Kultúra
 • Šport

#EUwomen4budture sa tiež snaží:

 • šíriť povedomie o ženách v celej EÚ úspešných vo vyššie uvedených oblastiach;
 • napĺňať záväzok EÚ v oblasti rodovej rovnosti a odstraňovaní rodovej diskriminácie alebo predsudkov;
 • dávať do pozornosti úspešných odborníkov a odborníčky, s cieľom povzbudiť mladé dievčatá k štúdiu  v štyroch základných oblastiach – veda, technológie, inžinierstvo a matematika (STEM);
 • budovať siete na podporu ďalších žien a poskytovať pozitívne vzory.

Za Slovensko je súčasťou kampane 5 inšpiratívnych žien, z ktorých 4 pôsobia v oblasti vedy, výskumu, inovácií. Sú nimi:

 • Tatiana Kováčiková
 • Michaela Brchnelová
 • Emília Petríková
 • Jana Vitvarová
 • Elena Lupták

Ich príbehy si môžete prečítať tu.