SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európsky týždeň vodíka 2020: Prezentácie a záznamy

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

V dňoch od 23. do 27. novembra  sa uskutočnil Európsky týždeň vodíka. Týždeň udalostí bol venovaný zásadnej úlohe vodíka pri dosahovaní cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Počas prvého ročníka Európskeho týždňa vodíka boli privítaní účastníci z viac ako 60 krajín. Program podujatia  zahŕňal Európske vodíkové fórum, online konferencie, „matchmaking“ aktivity (partnerské stretnutia), ako aj ocenenia spoločného podniku FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking).

Program, prezentácie a videá z podujatia nájdete nižšie: