SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európske partnerstvo Driving Urban Transitions otvorilo konzultácie o prioritách budúcich výziev

Aktualita

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Európske partnerstvo Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT), založené v roku 2022, zverejnilo otvorenú konzultáciu so zainteresovanými stranami vo forme prieskumu v rámci prípravy na svoje ďalšie výzvy, ktorá by mala byť vyhlásená v septembri tohto roku. Odpovedaním na prieskum budú môcť zainteresovaní odborníci priamo formovať priority stanovené pre ďalšie výzvy DUT. Do konzultácie sa možno zapojiť do 6. februára 2023.

Tento prieskum je štruktúrovaný podľa troch tematických priorít DUT:

  • Obehové hospodárstvo miest
  • Štvrte pozitívnej energie
  • 15-minútové mesto

DUT je partnerstvom medzi Komisiou EÚ a rôznymi národnými a regionálnymi financovateľmi a jeho cieľom je podporovať výskumné a inovačné aktivity zamerané na transformáciu miest, podporovať zmeny v mestách smerom k udržateľnej budúcnosti so zlepšenou kvalitou života v mestách.

Viac informácií:

Zverejnené 17.1.2023, slord