SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európske nástroje na podporu firiem

Aktualita

Oblasti
  • Prístup k rizikovému financovaniu

Prinášame Vám prehľadkú tabuľku, v ktorej nájdete základné informácie a rozdieli medzi tromi európskymi programami zameranými na podporu inovácií v podnikoch – Eurostars, SME Instrument a Fast Track to Innovation Pilot.

Tabuľku si môžete stiahnuť tu.