SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska únia a Japonsko začali rokovania o pridružení Japonska k programu Horizont Európa

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa

V rámci spoločných rozhovorov predstaviteľov EÚ a Japonska bolo vydané  spoločné stanovisko týkajúce sa viacerých oblastí ako bezpečnosť vo svete, budovanie partnerstiev, zelená dohoda, zmierňovanie následkov pandémie COVID-19 a v neposlednom rade aj pridruženie Japonska k programu Horizont Európa.

Za osobitnú zmienku stoja body:

Bod 10 : Zavádzanie digitálneho partnerstva medzi EÚ a Japonskom s cieľom pokročiť v spolupráci v širokej škále digitálnych otázok, aby sme podporili hospodársky rast a dosiahli udržateľnú spoločnosť prostredníctvom inkluzívnej, udržateľnej a na človeka zameranej digitálnej transformácie založenej na našich spoločných hodnotách. Partnerstvo sa bude prejavovať najmä v oblasti bezpečných technológií 5G, technológií „Beyond 5G/6G“, bezpečných a etických aplikácií umelej inteligencie a odolnosti globálnych dodávateľských reťazcov v polovodičovom priemysle, pričom bude podporovať otvorené a inovatívne prostredie.

Bod 16: realizácia Zelenej aliancie EÚ – Japonsko. Táto aliancia, už prispela k významnej spolupráci v oblasti energetickej transformácie, ochrany životného prostredia, opatrení v oblasti klímy na nižšej ako národnej úrovni, podnikania a obchodu, výskumu a vývoja, ako aj udržateľného financovania. Partneri budú pokračovať v spolupráci v oblasti energetiky prostredníctvom dialógu o energetickej politike medzi EÚ a Japonskom s cieľom pokračovať v prechode na čistú energiu smerom k čistým nulovým emisiám a zabezpečiť energetickú bezpečnosť.

Bod 18: Partneri sa zaviazali o rozšírenie spolupráce medzi priemyselnými, vedeckými, výskumnými, inovačnými a vesmírnymi sektormi. Vzhľadom na to sa začali rozhovory o možnom zapojení Japonska do rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Prípadné pridruženie Japonska k programu Horizont Európa nadväzuje na už existujúcu vynikajúcu úroveň spolupráce v oblasti vedy a techniky. V rámci programu Horizont 2020 (2014 – 2020) bolo Japonsko úspešné v 176 projektoch, do ktorých sa zapojilo 219 japonských subjektov spájajúcich ich s výskumnými subjektmi v celej Európe i mimo nej. Spolupráca je zatiaľ intenzívna v oblasti ICT, opatrení v oblasti klímy, zdravia a obnoviteľných zdrojov energie (biopalivá).

Viac informácií:

Zverejnené 13.05.2022, slord