SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska rada pre výskum uzavrela novú spoluprácu s Japonskom

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 13. novembra 2020 bola predstavená nová iniciatíva medzi EÚ a Japonskom, ktorá podporí spoluprácu medzi top japonskými výskumníkmi v oblasti medicíny a výskumnými tímami v Európe podporovanými z prostriedkov Európskej rady pre výskum (European Research Council, ERC).  

Dohoda s oficiálnym názvom „Implementing Arrangement“ bola uzavretá s japonskou agentúrou pre lekársky výskum a vývoj (Japan Agency for Medical Research and Development, AMED) a je už v poradí treťou spoločnou schémou medzi ERC a touto japonskou agentúrou na financovanie výskumu.

Spolupráca medzi špičkovými výskumníkmi prinesie výhody obom stranám. Iniciatíva je tiež dôkazom spoločného záujmu Japonska a EÚ o podporu globálnej vedeckej spolupráce na najvyššej úrovni a o cezhraničnú spoluprácu, ktorá je v čase pandémie COVID-19 dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Táto dohoda, ktorá je už šestnástou dohodou ERC tohto druhu, je súčasťou globálnej stratégie ERC. Jej cieľom je urobiť z Európy centrum výskumných talentov. Je tiež v súlade so stratégiou AMED na podporu interdisciplinárneho výskumu a medzinárodnej spolupráce, ktorá sa usiluje o urýchlenie rozvoja lekárskeho výskumu a jeho praktického využitia.

Viac informácií nájdete tu.