SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska rada pre inovácie vymenovala svojho druhého programového manažéra

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Horizont Európa
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Prístup k rizikovému financovaniu
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
EIC Accelerator offers new blend of grants and equity | EASME

Dňa 16. júla 2020 oznámila Európska rada pre inovácie (European Innovation Council, EIC) vymenovanie druhého EIC programového manažéra, ktorým sa stal Enric Claverol-Tinturé, odborník na biomedicínske inžinierstvo a technológie súvisiace s mozgom. Svoju prácu v pracovnej skupine EIC začal vykonávať dňa 1. augusta 2020.

Prvým vymenovaným EIC programovým manažérom bol Iordanis Arzimanoglou, odborník na výskum v oblasti genetiky a rakoviny, ako aj biotechnológiu a medicínu založenú na umelej inteligencii. Výkon svojej práce s pracovnou skupinou EIC začal dňa 1. júna 2020.

Úlohou programových manažérov EIC je rozvíjať vízie pre technologické objavy a dosahovať synergie v portfóliách projektov EIC na transformáciu týchto vízií do reality. Tieto prvé menovania sú súčasťou pilotného projektu EIC v programe Horizont 2020, pričom ďalší manažéri programu budú vymenovaní do plne funkčnej Európskej rady pre inovácie v programe Horizon Europe (2021 – 2027).

Programoví manažéri sú vyberaní na základe otvorenej výzvy zverejnenej 27. júna 2019.

Viac informácií: