SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska rada pre inovácie vymenovala programového manažéra pre lekárske technológie

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Horizont Európa
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Prístup k rizikovému financovaniu
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 1. septembra 2020 vymenovala Európska rada pre inovácie (European Innovation Council, EIC) nového programového manažéra na vysokej úrovni pre lekárske technológie a prístroje v rámci pracovnej skupiny EIC.

Stal sa ním Enric Claverol-Tinturé, ktorý bude aktívne riadiť existujúce portfólio EIC projektov lekárskych technológií a stratégiu EIC pre túto oblasť v nadchádzajúcom rámcovom programe pre výskum a inovácie, Horizon Europe (2021 – 2027).

Úlohou programových manažérov je prispievať svojimi odbornými znalosťami technológií a trhu do portfólia projektov EIC a pomáhať rozvoju technológií v ranom štádiu vývoja prostredníctvom schém EIC, ktoré rozvíjajú inovatívne projekty a firmy od počiatočného štádia výskumu až po komerčne úspešné inovácie.

Výber programových manažérov je súčasťou pilotného projektu EIC v rámci programu Horizont 2020 a má za úlohu pripraviť úlohu programových manažérov v plne funkčnej EIC ako súčasti programu Horizon Europe.

Očakáva sa, že programoví manažéri EIC budú prispievať k dosahovaniu prelomov v strategických novovznikajúcich technológiách, najmä prostredníctvom dohľadu a podpory riadenia portfólia výskumných a / alebo inovačných projektov financovaných prostredníctvom EIC.

Ďalšie vymenovania sú očakávané počas jesene 2020.

Celý článok nájdete tu.

Viac informácií: