SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia zverejnila prvé výsledky Akčného plánu „ERAvsCorona“

Aktualita

Prehľad hodnotí dosiahnuté výsledky po období 3 mesiacov od spustenia Akčného plánu EÚ v boji proti koronavírusu.

Dňa 26. júna 2020 zverejnila Európska komisia prehľad prvých výsledkov Akčného plánu „ERAvsCorona“. Je to plán spoločného úsilia členských štátov EÚ zameraný na posilnenie koordinácie a podpory výskumných pracovníkov v boji proti koronavírusu.

Po období troch mesiacov bolo vďaka Akčnému plán dosiahnuté zlepšenie koordinácie opatrení prijatých členskými štátmi a Európskou komisiou, poskytovanie výraznej finančnej podpory, vytváranie nových príležitostí k financovaniu, presmerovanie existujúcich projektov, zdieľanie údajov a nastavenie mechanizmov, ktoré poskytnú nádejným riešeniam prístup na trh.

Viac informácií: