SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia zverejnila prvé štatistiky k účasti v Horizonte 2020

Aktualita

TEMATICKE/FG1-0038.jpg />

Z databázy je možné získať informácie o podporených projektoch, ich názvoch, výške rozpočtu, príspevku EÚ, dobe riešenia projektov, koordinátoroch a partneroch v projektoch.

Celú databázu je možné si stiahnuť vo formáte xlsx tu.