SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia zaradila projekt ERADIATE Žilinskej Univerzity v Žiline medzi úspešné príbehy európskeho výskumu

Aktualita

Európska komisia zaradila projekt ERADIATE Žilinskej Univerzity v Žiline (UNIZA) medzi úspešné príbehy európskeho výskumu.

 

Projekt ERADIATE, ktorý získal financovanie zo siedmeho rámcového programu (FP7) v schéme ERA-Chair, zahŕňal spoluprácu medzi špičkovými výskumnými pracovníkmi a vyústil do nového vývoja v oblasti inteligentnej mestskej dopravy, podpory vozidiel reagujúcich na núdzové situácie a aplikácií pre plynulejšiu osobnú dopravu v mestách.

 

Vďaka projektu dokázala UNIZA pritiahnuť na svoju akademickú pôdu špičkových výskumných pracovníkov v oblasti dopravy a komunikačných technológií nie len z Európy, ale napríklad aj z Iránu či Kanady, čím dokázala univerzita výrazne zlepšiť svoj výskumný profil.

 

ERA Chair schéma v rámcových programov pre výskum a inovácie je súčasťou opatrení určených na „rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti“ (Spreading excellenec and widening participation). Schéma je navrhnutá tak, aby pritiahla špičkových akademických a výskumných pracovníkov na univerzity so silným potenciálom pre excelentnosť výskumu pod dohľadom vynikajúceho výskumného pracovníka známeho ako „ERA Chair“.

 

Počas projektu tím ERADIATE podnietil zmeny, vrátane vybudovania strategického partnerstva medzi mestom Bratislava a Žilina, čo pripravilo pôdu pre ďalšiu spoluprácu na výskumných a inovačných projektoch. Tím získal ďalšie finančné prostriedky na tri cielené projekty inteligentnej dopravy v rámci projektu zastrešujúceho projekt ERADIATE.

 

Projekt sa po piatich rokoch skončil v júli 2019 a následne sa tím projektu ERADIATE transformoval na nové oddelenie európskych výskumných a inovačných projektov na Žilinskej univerzite v Žiline. Medzinárodní vedci pracujú na výskume autonómnych vozidiel, súčasných trendoch a budúcich perspektívach trvalo udržateľnej a inteligentnej mobility a inteligentných mestách pre ľudí.

 

Celý príbeh ERA Chair na Žilinskej univerzite v Žiline si môžete prečítať tu.