SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia publikovala politický prehľad o nástrojoch zhodnocovania poznatkov

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Dňa 2. júla 2020 zverejnila Európska komisia novú správu s názvom „Valorisation Channels and Tools. Boosting the transformation of knowledge into new sustainable solutions“. Tento politický prehľad poskytuje informácie o spôsoboch a nástrojoch, ktoré slúžia ako podpora využívania poznatkov a ich transformácie na nové, udržateľné riešenia.

Vypracovanie správy je vnímané ako prvý krok smerom k budúcej stratégii valorizácie poznatkov v EÚ (EU Knowledge Valorisation Strategy). K vypracovaniu tejto stratégie vyzvala v roku 2018 Európsku komisiu Rada Európskej únie, a to vo svojich záveroch o urýchlení obehu poznatkov v EÚ.

Politický prehľad identifikuje a analyzuje hlavné spôsoby valorizácie poznatkov a poskytuje súbor nástrojov na podporu využívania výsledkov a dát získaných v oblasti výskumu a inovácií. Správa zahŕňa aj odkazy na osvedčené postupy na európskej aj medzinárodnej úrovni, s cieľom posilniť šírenie vynikajúcich vnútroštátnych, regionálnych a lokálnych iniciatív.

Keďže sa všetky postupy a iniciatívy neustále vyvíjajú, správa je považovaná za základ pre vytváranie a pravidelné aktualizovanie stratégie valorizácie výskumu a inovácií.

Celú správu nájdete tu.