SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia poskytne ďalších 200 miliónov EUR na podporu projektov digitálnej výučby

Aktualita

Dňa 14. augusta 2020 prijala Európska komisia revíziu ročného pracovného programu Erasmus+ 2020, v rámci ktorej bude poskytnutých ďalších 200 miliónov EUR na podporu digitálneho vzdelávania, odbornej prípravy, rozvoja zručností a inklúzie prostredníctvom kreativity a umenia.

Aktuálna situácia s pandémiou COVID-19 si vyžaduje inovatívne, kreatívne a inkluzívne spôsoby výučby. Program Erasmus+ bude preto podporovať projekty na posilnenie digitálnej výučby, učenia a hodnotenia v školách, vo vysokoškolskom vzdelávaní a odbornej príprave. Program tiež poskytne príležitosť školám, mládežníckym organizáciám a inštitúciám pre vzdelávanie dospelých, aby podporili rozvoj zručností, kreativitu a posilnili sociálne začlenenie prostredníctvom umenia spolu s kultúrnymi a tvorivými odvetviami.

Výzvy na predkladanie návrhov na projekty v týchto oblastiach budú zverejnené v nasledujúcich týždňoch. Zainteresovaným organizáciám je odporúčané sa pre viac informácií spojiť so svojimi národnými agentúrami pre Erasmus+, ktorými sú na Slovensku Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Viac informácií:

Revízia ročného pracovného programu Erasmus+ 2020

O programe Erasmus+

Zdroj: Tlačová správa EK