SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia ponúkla inovatívnej spoločnosti CureVac finančnú podporu

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 16. marca 2020 ponúkla Európska komisia finančnú podporu až vo výške 80 miliónov eur spoločnosti CureVac z nemeckého mesta Tübingen, ktorý vyvíja vysokoinovatívne vakcíny. Cieľom finančnej pomoci je podporiť urýchlenie vývoja a výroby vakcíny proti koronavírusu v Európe. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, a komisárka pre portfólio „inovácie, výskum, kultúra, vzdelávanie a mládež“ Mariya Gabriel o tom prostredníctvom videokonferencie rokovali s vedením spoločnosti CureVac. Rokovania sa zúčastnila aj viceprezidentka Európskej investičnej banky (EIB) Ambroise Fayolle.

EÚ by sa v prípade realizácie finančnej podpory zaručila za úver poskytnutý EIB v spomínanej výške 80 miliónov eur v rámci finančného nástroja InnovFin, zameraného na financovanie infekčných chorôb, ktorý spadá pod program Horizont 2020.

V roku 2014 získala spoločnosť CureVac vôbec prvú cenu EÚ za inovatívnosť v rámci programu Horizont 2020. Európska komisia a EIB sa v súčasnosti spoločne usilujú o poskytnutie potrebných prostriedkov pre CureVac, pričom využívajú svoju dlhoročnú a plodnú spoluprácu v oblasti finančných nástrojov určených na podporu výskumu a inovácií, ako je samotný InnovFin s jeho nástrojom na financovanie infekčných chorôb (Infectious Disease Finance Facility).

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.

Viac informácií: