SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia navrhuje ročný rozpočet EÚ na rok 2022 vo výške 167,8 miliárd EUR

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
  • Iné

Dňa 8. júna 2021 navrhla Európska komisia ročný rozpočet EÚ pre rok 2022 vo výške 167,8 miliárd EUR, ktorý má byť doplnený o približne 143,5 miliárd EUR vo forme grantov v rámci Plánu obnovy (NextGenerationEU).

Cieľom investícií je mobilizovať významné investičné stimuly na podporu zotavenia hospodárstva, zabezpečenia udržateľnosti a vytvárania pracovných miest. Ekonomické stimuly sa prioritne použijú na zelenú ekonomiku a digitalizáciu pre vyššiu odolnosť a pripravenosť Európy do budúcnosti.

Rozpočet odráža politické priority EÚ, ktoré sú relevantné pre zabezpečenie udržateľnej obnovy.

Na výskum a inovácie navrhuje Komisia vyčleniť 13,1 miliárd EUR, z ktorých 12,2 miliárd EUR je určených pre program Horizon Europe. Program Horizon Europe by mohol získať ďalších 1,8 miliárd EUR z Plánu obnovy NextGenerationEU.

Na regionálny rozvoj a súdržnosť sa navrhuje vyčleniť 36,5 miliardy EUR, navýšených o 10,8 miliardy EUR z NextGenerationEU v rámci REACT-EU na podporu reakcie na krízy a zotavenie z kríz.

Výdavky určené na vesmír sú navrhované vo výške 2,1 miliardy EUR, najmä na Vesmírny program Únie, ktorý spojí jej činnosť v tejto strategickej oblasti.

Na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy sa navrhuje vyčleniť 1,9 miliardy EUR, z toho 708 miliónov EUR na program LIFE na podporu zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto zmene a 1,2 miliardy EUR na Fond na spravodlivú transformáciu s cieľom zabezpečiť, aby prechod na zelené hospodárstvo fungoval pre všetkých. Do Fondu na spravodlivú transformáciu by z NextGenerationEU mohlo byť pridelených ďalších 4,3 miliardy EUR.

Pre európske strategické investície na výskum a inovácie je vyčlenená významná suma 5,5 miliárd EUR, z čoho

  • 1,2 miliardy EUR pre program InvestEU na kľúčové priority (výskum a inovácie, ekologická a digitálna transformácia, zdravotníctvo a strategické technológie),
  • 2,8 miliardy EUR na Nástroj na prepájanie Európy (CEF) na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry a
  • 1,2 miliardy EUR na program Digitálna Európa na formovanie digitálnej budúcnosti Únie. InvestEU by taktiež mohol získať ďalších 1,8 miliárd EUR z NextGenerationEU.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je súčasťou dlhodobého rozpočtu Únie prijatého na konci roka 2020 a jeho cieľom je premeniť priority Únie na konkrétne ročné ciele. Významná časť finančných prostriedkov bude preto venovaná na boj proti zmene klímy v súlade s cieľom vynaložiť 30 % dlhodobého rozpočtu a Plánu obnovy NextGenerationEU na túto politickú prioritu.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 10.6.2021, slord