SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia hľadá 75 špičkových odborníkov na poradenstvo pre misie EÚ

Aktualita

Oblasti
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Oceán, moria a vody
 • Misia: Rakovina

Dňa 5. januára 2022 zverejnila Európska komisia výzvu na výber odborníkov do piatich misijných rád, ktorých úlohou je poskytovať poradenstvo pri vykonávaní misií EÚ. V piatich misijných radách bude pôsobiť až 15 nezávislých špičkových odborníkov pre každú misiu.

Hlavnou úlohou nových misijných rád bude propagovať misie EÚ zvyšovaním informovanosti občanov a poradenstvom v súvislosti s opatreniami implementačného plánu misie. Misijné rady, ktoré vzídu z tejto výzvy na predkladanie žiadostí, budú nadväzovať na prácu misijných rád z prvej fázy (vo funkcii do decembra 2021).

Misijné rady poskytujú poradenstvo v oblasti plnej implementácie piatich misií EÚ:

 • Adaptácia na zmenu klímy;
 • Rakovina;
 • Obnova našich oceánov a vôd;
 • Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá;
 • Dohoda o pôde pre Európu.

Požiadavky

Každá misijná rada sa skladá z maximálne 15 nezávislých vysokopostavených osôb s vynikajúcimi odbornými znalosťami v oblasti služieb verejným orgánom a občanom a v oblasti kombinácie verejného a/alebo súkromného financovania. Pri vytváraní misijných rád sa Komisia snaží vytvoriť vyvážené tímy s rôznorodými profilmi. Tie by mali pokrývať viaceré oblasti, ako sú podnikanie, verejná správa, veda, kultúra, angažovanosť občanov a organizácie občianskej spoločnosti, a to z celej Európy i mimo nej.

Členovia misijných rád by mali mať schopnosť strategického analytického myslenia a mali by preukázať hlboké odhodlanie dosiahnuť úspech misií. Misijná rada by mala byť schopná navrhovať, demonštrovať, uplatňovať a rozširovať riešenia v praxi s cieľom realizovať misie.

Predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí je k dispozícii online. Uzávierka prihlášok bola predĺžená z 2. februára na 7. februára 2022, 12:00 hod. Záujemcovia môžu podať žiadosť v online systéme EUSurvey.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Informačné listy:

Zverejnené 5.1.2022, aktualizované 2.2.2022, slord