SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EÚ oslávila 25. výročie od spustenia akcií Marie Skłodowska-Curie

Aktualita

Oblasti
  • Akcie Marie Skłodowska-Curie

Konferencia zameraná na Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA), organizovaná počas slovinského predsedníctva Rady EÚ dňa 15. novembra 2021, bola oslavou 25. výročia tohto programu, ktorý podporuje mobility výskumných pracovníkov v Európe.

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabriel, predniesla na konferencii hlavný prejav, v ktorom uviedla: “MSCA, inšpirované výnimočnou vedkyňou menom Marie Sklodowska-Curie, sa stali referenčným programom na podporu odbornej prípravy a kariérneho rastu výskumných pracovníkov a na financovanie excelentných doktorandských programov nielen v Európe, ale aj vo svete.”

MSCA boli založené v roku 1996 na podporu výskumu a inovácií prostredníctvom financovania špičkových výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry – od doktorandov až po skúsených výskumníkov – a zároveň na podporu ich mobility medzi krajinami, sektormi a disciplínami.

V tomto období program podporil viac ako 145 000 výskumných pracovníkov na celom svete vrátane 12 laureátov Nobelovej ceny a držiteľa Oscara. Len za posledných 7 rokov program MSCA financoval viac ako 1 100 doktorandských programov a zapojil viac ako 4 500 spoločností z celého sveta, vrátane 2 100 malých a stredných podnikov.

V rámci programu Horizont Európa bude MSCA naďalej posilňovať spoluprácu sneakademickým sektorom, podporovať výskum a inovácie mimo akademickej pôdy a budovať medzinárodné a strategické partnerstvá.

Detailné informácie o príležitostiach MSCA nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 19.11.2021, slord