SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EÚ a India posilňujú spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

Aktualita

Oblasti
  • Medzinárodná spolupráca

Dňa 15. júla 2020 sa prostredníctvom videokonferencie konal v poradí 15. samit medzi Indiou a Európskou úniou. EÚ na tomto samite zastupoval Charles Michel, predseda Európskej rady a Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie. Indiu zastupoval premiér Shri Narendra Modi.

Vedúci predstavitelia prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom opätovne potvrdili svoj záväzok posilniť strategické partnerstvo medzi EÚ a Indiou, a tiež odobrili spoločnú cestovnú mapu obsahujúcu aj plány pre oblasť výskumu a inovácií, ktorou sa má riadiť ich spoločná činnosť v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Obidve strany sa dohodli, že na základe spoločného investovania a spolu financovania budú ďalej rozširovať rozsah a vplyv svojho partnerstva v rámci programu Horizon Europe a v rovnocenných indických výskumných a inovačných programoch a misiách Indie.

Spolupráca bude prebiehať v oblastiach spoločného záujmu a bude podporovať dialóg medzi EÚ a Indiou najmä v otázkach klimatických zmien a energetike v súlade s iniciatívou Mission Innovation, ako aj v oblasti efektívnosti využívania zdrojov a obehového hospodárstva. Partnerstvo okrem iného posilní spoluprácu v oblasti zdravia a biohospodárstva, ako aj v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Viac informácií: