SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERC zverejnila štruktúru panelov pre výzvy na rok 2021 a 2022

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Vedecká rada Európskej rady pre výskum (European Research Council – ERC) sa vzhľadom na významnú revíziu štruktúry panelov ERC pre výzvy 2021 a 2022 rozhodla celú štruktúru zverejniť v dostatočnom časovom predstihu.

Cieľom včasného zverejnenia je umožniť vedeckým komunitám oboznámiť sa so zmenami v príprave na prvé výzvy v rámci pracovného programu 2021.

Celá štruktúra panelov pre výzvy 2021 a 2022

Inovatívna štruktúra panelov odráža hlavné zásady politiky hodnotenia ERC:

Súdržnosť:
– ERC pokrýva všetky vedné odbory
– vízia vedy presahujúca celé domény a disciplíny („ucelený prístup k vede“)

Zameranie na budúcnosť:
– zameranie sa na výhradne na hraničný výskum a excelentnosť
– hľadanie nových a vznikajúcich oblasti výskumu
– iniciovanie transformačných zmien vo výskumnom prostredí
– otvorenosť zmenám v paradigme

Vyvíjajúci sa charakter disciplín, rozhodujúca úloha interdisciplinarity:
– nízky počet panelov ⇒ veľká šírka pohľadov a názorov v rámci panelov
– panely by sa mali interpretovať flexibilným a inkluzívnym spôsobom (napr. medzi-panelové návrhy)

Zverejnená štruktúra panelov bola vydaná Vedeckou radou ERC ako usmernenie pre budúcich žiadateľov o ERC granty a neslúži ako úplná vedecká klasifikácia. Taktiež názvy, tituly a deskriptory panela neodrážajú priority ERC, pre ktorú je akákoľvek téma vítaná, bez ohľadu na to, či je výslovne uvedená alebo nie v zverejnenej štruktúre. Zároveň môžu návrhy spadať aj medzi dva alebo dokonca aj viac panelov.

Štruktúra panelov sa pravidelne reviduje jednak z vedeckých dôvodov a tiež z praktických (napr. počet a distribúcia návrhov)

Podrobnejšie vysvetlenie zmeny štruktúry nájdete tu.