SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERC vyhlásilo výsledky schémy Synergy Grants za rok 2020

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Dňa 5. novembra 2020 vyhlásila Európska rada pre výskum (European Research Council, ERC) víťazov posledného kola grantovej schémy ERC Synergy Grants. 34 vybraných výskumných skupín pozostávajúcich z dvoch až štyroch výskumných pracovníkov získa celkom 350 miliónov EUR. 

Táto finančná podpora pomôže výskumným skupinám spájať ich komplementárne zručnosti, vedomosti a zdroje v jednom ambicióznom projekte. Výskum vybraný na financovanie pokrýva širokú škálu vedeckých oblastí. Do výzvy bolo predložených viac ako 440 návrhov, čo z nej robí jeden z najkonkurencieschopnejších v histórii ERC.

Úspešne vybrané skupiny tvorí celkom 116 výskumných pracovníkov, ktorí budú realizovať svoje projekty na 86 univerzitách a výskumných centrách v 22 krajinách Európy i mimo nej

Najčastejšie zapájajúcimi krajinami sú Nemecko (zapojené do 18 projektov), ​​Francúzsko (zapojené do 13 projektov) a Spojené kráľovstvo (zapojené do 8 projektov). 

Kompletný zoznam úspešne vybraných projektov si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií: