SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERC má dvoch nových podpredsedov

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)
Andrzej Jajszczyk a Nektarios Tavernarakis. Zdroj: ERC

Dňa 9. novembra 2020 vyhlásila Európska rada pre výskum (European Research Council, ERC) svojich nových podpredsedov, ktorými sa stali Andrzej Jajszczyk a Nektarios Tavernarakis. Vo funkcii doplnia súčasnú podpredsedníčku, Eveline Crone.

Podpredsedovia, ktorí boli zvolení vedeckou radou ERC, budú mať na starosti aktivity ERC v oblastiach fyzikálnych, technických a prírodných vied.

Profesor Jajszczyk a profesor Tavernarakis nastúpia do svojich funkcií dňa 1. januára 2021. Vo funkcii tak nahradia profesorku Dame Janet Thornton a profesora Fabia Zwirnera, ktorých funkčné obdobie sa končí v decembri 2020.

Súvislosti

ERC udeľuje granty prostredníctvom otvorených výziev na projekty vedené začínajúcimi a etablovanými výskumnými pracovníkmi bez ohľadu na ich pôvod alebo miesto výkonu ich práce v Európe. Jediným kritériom výberu je vedecká excelentnosť. Vedecká rada, ako riadiaci orgán ERC, definuje jej stratégiu a metodiku vedeckého financovania. Skladá sa z 22 členov, ktorými sú významní vedci a odborníci zastupujúci vedeckú komunitu v Európe.

Predseda ERC, ktorým je v súčasnosti profesor Jean-Pierre Bourguignon, predsedá vedeckej rade, zabezpečuje jej vedúce postavenie a zastupuje ju navonok vo svete vedy. Predsedu vymenúva Európska komisia na základe nezávislého a transparentného postupu vyhľadávania kandidátov dohodnutého s vedeckou radou ERC, vrátane konzultácií s vedeckou komunitou. ERC má tiež 3 podpredsedov, ktorí súčasne podpredsedami vedeckej rady ERC.

Viac informácií: