SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EIT Manufacturing: predĺženie uzávierky súťaže BoostUp!

Aktualita

Oblasti
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie

EIT Manufacturing Hub Slovakia informuje o predĺžení uzávierky súťaže BoostUp! v rámci EIT Manufacturing zameranej na podporu biznisu, ktorá je otvorená v rámci CLC East (štáty: Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Chorvátsko, Bulharsko, Rakúsko, Grécko, Slovensko, Česko) do 11.10.2020.

Súťaž je otvorená v 3 kategóriách a v jednotlivých témach:

 1. časť CREATE (pre inovatívne projekty, ktoré ešte nie sú založené ako podnik):
 • Green Waste-free Manufacturing & Circular Economy
 • Resilient Manufacturing

2. časť ACCELERATE (zameraná na podniky podľa podmienok uvedených v pravidlách súťaže):

 • Automation of manufacturing operations (e.g. robotics)
 • Agile, flexible and resilient supply chain
 • Process and resource consumption efficiency
 • Prediction of demand, supply and assets usage (e.g. predictive maintenance)
 • Digitalized platforms (e.g. AI and IoT applications)
 • Other manufacturing related solutions

3. časť TRANSFORM (zameraná na podniky podľa podmienok uvedených v pravidlách súťaže):

 • Green manufacturing & circular economy
 • Resilient manufacturing
 • Flexible and agile manufacturing

Viac informácií a konkrétne podmienky a pravidlá tejto súťaže nájdete tu.

Prieskum EIT Manufacturing Hub Slovakia

V prípade, že máte záujem sa zúčastniť na prieskume EIT Manufacturing Hub Slovakia, ktorého úlohou je analyzovať situáciu v sektore priemyselnej výroby a inovačnom ekosystéme priemyselnej výroby počas pandémie ako aj dopad pandémie, prosím vyplňte nasledujúci dotazník: https://forms.gle/gBBCKZJDjevZSXSL7.

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie len zopár minút, dotazník je anonymný a zozbierané dáta budú použité pre analýzu pre EIT Manufacturing Hub Slovakia a EIT Manufacturing a použité tiež pri komunikácií s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Viac informácií o EIT Manufacturing a EIT Manufacturing Hub Slovakia

EIT Manufacturing, ktorý je novou inovačnou komunitou v rámci Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorého hlavnou úlohou je posilniť inovačnú schopnosť Európy, pričom EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 (viac informácií tu). EIT Manufacturing je jedným z inovačných spoločenstiev, ktoré patria pod EIT a zameriava sa na oblasť priemyselnej výroby (viac informácií o EIT Manufacturing tu).

EIT Manufacturing Hub Slovakia reprezentuje EIT Manufacturing na Slovensku a je situovaný na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pričom aktivity Hubu vykonáva Projektové stredisko STU. EIT Manufacturing Hub je reprezentantom EIT Manufacturing v regióne EIT RIS krajín. Obdobné EIT Manufacturing Huby sú kreované v Českej republike, Estónsku, Grécku, Litve a Portugalsku. Hlavnými úlohami EIT Manufacturing Hub je byť kontaktným bodom EIT Manufacturing voči EIT RIS krajinám, zvýšiť mieru zapojenia sa lokálnych partnerov do aktivít EIT Manufacturing a nábor nových partnerov pre EIT Manufacturing, podporovať lokálnych inovátorov, zvyšovať povedomie o EIT Manufacturing smerom k podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sfére.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o EIT Manufacturing sa prosím obráťte na kontaktné miesto EIT Manufacturing Hub Slovakia na e-mailovej adrese: erika.hlavata@stuba.sk.

Viac informácií:

Zdroj: EIT Manufacturing Hub Slovakia