SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EIT Crisis Response Inititative: 207 priekopníckych inovácií a podnikov z 32 krajín získalo 60 miliónov EUR

Aktualita

Oblasti
  • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Dňa 8. septembra 2020 oznámil Európsky inovačný a technologický inštitút (European Institute of Innovation and Technology, EIT) výsledky svojej iniciatívy na riešenie krízových situácií. V rámci úsilia EÚ o riešenie pandémie COVID-19 bolo udelených celkom 60 miliónov EUR, a to 62 inovačným projektom a 145 podnikom z 32 krajín, vrátane Slovenska.

Vybrané inovácie poskytujú okamžité riešenia v kľúčových oblastiach zamerania EIT, od zdravia a digitalizácie po potraviny a mestskú mobilitu, s cieľom riešiť širokú škálu výziev, ktorým EÚ čelí v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19.

EIT komunita bude schopná vďaka rýchlej mobilizácii poskytnúť krátkodobé inovačné projekty a zároveň posilniť dlhodobé investície na obnovu Európy tým, že pomôže zabezpečiť potrebný objem financií pre začínajúce podniky, podniky rozširujúce rozsah pôsobnosti, ako aj malé a stredné podniky, ktoré vplyvom pandémie momentálne čelia závažným ťažkostiam týkajúcich sa najmä straty kapitálu a zákazníkov.

Slovensko je zastúpené v projekte s akronymom INFOTECH s rozpočtom 400 000 EUR, ktorého partnermi sú aj Česko a Poľsko. K tomuto úspechu srdečne gratulujeme.

Kompletný zoznam a opis vybraných projektov je k dispozícii tu.

Všetky informácie nájdete tu.

Viac informácií: