SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EIC rozdelí 176 miliónov EUR pre začínajúce podniky a MSP

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

Európska komisia vybrala 38 z najsľubnejších európskych startupov a malých a stredných podnikov (MSP), ktoré dostanú financovanie z prostriedkov Európskej rady pre inovácie (EIC) vo výške od 1 do 17 miliónov EUR na vývoj a rozšírenie priekopníckych inovácií v Európe.

V poslednom kole financovania (uzávierka 7. októbra 2020) pilotnej fázy EIC Accelerator  bolo podaných viac ako 4200 žiadostí, čo je doposiaľ najvyšší počet. Medzi víťaznými návrhmi sú okrem iného revolučný prístroj na rýchlu detekciu otravy krvi, inovatívna robotická triediaca technológia na redukciu nebezpečného odpadu, či prvé kontrolovateľné izbové osvetlenie rastlín, znižujúce náklady na energiu. Projekty, ktoré boli vybrané pre pilotný projekt EIC Accelerator pochádzajú z 18 krajín, pričom najvyšší počet z nich je z Nemecka, Francúzska a Izraela. Celkovo 21% firiem má na vedúcich pozíciách ženy.

Podniky boli vybrané na základe vysoko konkurenčného hodnotenia externými odborníkmi. Najlepší uchádzači s najvyšším dosiahnutým skóre, ktorých bolo celkom 134, následne prezentovali svoju prácu nezávislej porote zloženej z odborníkov, investorov a podnikateľov. Každá víťazná spoločnosť získa grant do výšky 2,5 milióna EUR na podporu rozvoja svojich inovácií a 19 z nich získa aj priamu kapitálovú investíciu do výšky 15 miliónov EUR z nedávno zriadeného Fondu EIC. Okrem finančnej podpory budú mať víťazné podniky prístup k službám koučovania, networkingu a akceleračným službám na podporu budovania svojho podnikania. Pilotná schéma EIC Accelerator mala úspešný priebeh a od decembra 2019 bolo financovaných celkovo 293 spoločností prostriedkami vo výške viac ako 1 miliardy EUR.

Okrem projektov vybraných na financovanie bolo 1291 začínajúcich podnikov a MSP, ktoré spĺňali všetky kritériá financovania EIC a boli nezávisle vyhodnotené. Týmto podnikom bude udelená Pečať výnimočnosti (Seal of Excellence) na podporu ich prístupu k iným zdrojom financovania.

Súvislosti

Po úspešnej pilotnej fáze EIC sa začiatkom roku 2021 začne realizovať nová fáza EIC s rozpočtom 10 miliárd EUR v rámci budúceho rámcového programu Horizon Europe (2021 – 2027). Európska rada pre inovácie prinesie zjednodušenie procesov podávania návrhov, vylepšené schémy financovania a širšiu ponuku podporných služieb a sietí.

Viac informácií: