SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EIC investuje 74 miliónov EUR do špičkových technológií pre zelený a digitálny prechod

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

V poslednom kole výziev pilotnej schémy EIC Pathfinder v rámci aktivít Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC) s uzávierkou 2. júla 2020 bolo vybraných celkom 18 nových projektov, ktoré podporia prechod na zelenú a digitálnu EÚ. 

Pre tieto projekty bol vyčlenený celkový rozpočet v hodnote 74 miliónov EUR. Okrem finančných prostriedkov dostanú vybrané projekty tiež prístup k podpore podnikania a službám mentorovania.

Projekty boli vybrané v rámci dvoch výziev FET Proactive „Emerging Paradigms and Societiesa „Environmental Intelligence“, ktoré sa zameriavajú na špičkové vysoko rizikové výskumné a inovačné projekty.

Úspešné projekty boli vybrané z 236 predložených žiadostí, pričom najvyšší počet vybraných uchádzačov pochádza zo Španielska, Spojeného kráľovstva, Nemecka a Talianska. Väčšina účastníkov pochádza z vysokoškolských a výskumných organizácií a 18% sú z malých a stredných podnikov.

Súvislosti

EIC Pathfinder je schémou, ktorá nahradila schémy FET Open a FET Proactive a je súčasťou pilotného projektu EIC v rámci programu Horizont 2020.

Po úspechu pilotnej fázy EIC (2018 – 2020) sa očakáva, že plnohodnotná EIC bude spustená začiatkom budúceho roka 2021 v rámci programu Horizon Europe, nového programu EÚ pre výskum a inovácie, so zvýšeným financovaním prelomových technológií.

Viac informácií: