SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EIC Accelerator: výzva pre start-upy a MSP s inovatívnymi riešeniami na podporu boja proti COVID-19

Aktualita

Európska komisia vyzýva start-upy a malé a stredné podniky vyvíjajúce technológie a inovácie, ktoré by mohli pomôcť pri liečbe, testovaní, monitorovaní alebo iných aspektoch prepuknutia nákazy novým typom koronavírusu SARS-CoV-19, aby sa ešte snažili prihlásiť do marcového kola uzávierky v rámci výzvy EIC Accelerator. Uzávierka na podávanie projektových návrhov je do stredy 18. marca 2020 (17:00 hod. bruselského miestneho času).

UPOZORNENIE: Na poslednú chvíľu Európska komisia rozhodla, že predlžuje termín podania návrhov pre EIC Accelerátor o 48 hodín. Nový termín podania je 20. marca 2020, 17:00 Bruselského času. V prípade že ste návrh už podali, v FTO portáli môžete do vyššie uvedeného termínu vziať podanú verziu návrhu späť (withdraw proposal) prepísať ju novým podaním. Ide o výzvu EIC-SMEInst-2018-2020 (Link)

Pre výzvu EIC Accelerator je určený rozpočet vo výške 164 mil. EUR a nemá stanovené žiadne tematické priority. Tým pádom aj žiadatelia, ktorých projektové návrhy sa budú venovať boju proti koronavírusu budú hodnotení rovnako, ako ostatní žiadatelia. Európska komisia sa však bude usilovať urýchliť prideľovanie grantov a kombinovaného financovania (kombinujúcich investovanie do grantov a akcií) príslušným inováciám týkajúcim sa COVID-19 a rovnako uľahčí prístup k iným zdrojom financovania a investícií.Viac informácií: