SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EIC Accelerator: 75 start-upov a MSP vrátane slovenskej spoločnosti MultiplexDX získalo spolu viac ako 278 mil. EUR

Aktualita

Európska rada pre inovácie (European Innovation Council, EIC) udelila viac ako 278 mil. EUR prostredníctvom grantov a priamych kapitálových investícií v doteraz najväčšom kole financovania v rámci pilotnej fázy EIC Accelerator. Jednotlivé granty boli udelené 75 európskym a svetovým start-upom a malým a stredným podnikom (MSP), vrátane jedného slovenského subjektu, pričom hlavnou novinkou je, že 39 z týchto spoločností dostane tzv. zmiešané financovanie, grant aj priame kapitálové investície. Medzi úspešných žiadateľov patrí aj slovenská spoločnosť MultiplexDX, ktorá vyvíja vysoko presný diagnostický test rakoviny prsníka na efektívnu personalizovanú liečbu a vyhodnotenie diagnózy. Slovenská spoločnosť MultiplexDX sa stala jedinou v rámci krajín V4, ktorá získala financovanie, pričom v rámci východnej Európy budú financované len dva ďalšie projekty z Bulharska a Estónska. Okrem toho, až 6 spoločností zo Slovenska získalo prestížne ocenenie Seal of Excellence – značku kvality, ktorá je udelená žiadateľom, ktorých projekty boli posúdené ako vynikajúce, ale neboli finančne podporené z dôvodu rozpočtových obmedzení. 

Vôbec po prvýkrát, bolo v rámci EIC ponúknuté zmiešané financovanie, pričom tento mechanizmus umožňuje oveľa vyššiu úroveň financovania, až 17,5 milióna EUR na spoločnosť, s cieľom urýchlenia rastu európskych spoločností s prelomovými inováciami. Komisia navyše podpísala dohodu so skupinou Európskej investičnej banky o vytvorení osobitného fondu EIC, ktorý by tieto kapitálové investície riadil. Dôkazom dôležitého postavenia EIC sú aj slová Mariye Gabriel, komisárky EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, ktorá vyzdvihla prácu EIC vo vypĺňaní medzery EÚ financovania a zdôraznila, že je správne EIC ustanoviť ako plnohodnotnú iniciatívu v rámci budúceho rozpočtu.

Start-upy a MSP vybrané v rámci pilotnej schémy EIC Accelerator sa nachádzajú v 15 členských štátoch a piatich pridružených krajinách. Okrem finančnej podpory budú mať úspešní uchádzači prístup tiež k službám koučovania, vytvárania sietí a k obchodným akceleračným službám. Potrebné úkony na uskutočnenie kapitálových investícií budú novým fondom EIC vykonané začiatkom roku 2020.

Nový fond EIC teda predstavuje aktivity spoločného investovania nasledované investíciami súkromných a iných investorov. EIC je však v súčasnosti len v pilotnej fáze a plnohodnotnú činnosť začne v roku 2021 v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe.

Viac informácií: