SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Edinburgh Napier University hľadá partnerov pre spoluprácu v oblasti športu

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Ciele projektu:

• Propagovať a podporovať správu/riadenie v športe a dvojitú kariéru športovcov

• Podporovať dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu, spoločne so sociálnym začlenením, rovnaké príležitosti a uvedomenie si významu zdraviu prospešnej telesnej aktivity, a to prostredníctvom zvýšenej účasti a rovnakého prístupu k športu pre všetkých

Podklady pre partner search je možné nájsť tu.