SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19

Aktualita

Európska komisia dnes oficiálne zverejnila a otvorila druhú výzvu na podávanie projektových návrhov v rámci Spoločenskej výzve „Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“ programu Horizont 2020.

Európska komisia zmobilizovala ďalších 122 miliónov EUR zo svojho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 na naliehavo potrebný výskum koronavírusu. Nová výzva na podávanie projektových návrhov prispieva k naplneniu prísľubu Komisie investovať 1,4 miliardy EUR do boja proti novému typu koronavírusu v rámci Globálnej reakcie na prebiehajúcu pandémiu.

Výzva je najnovším prírastkom do celého radu výskumných a inovačných akcií financovaných EÚ na boj proti koronavírusu. Dopĺňa predchádzajúce opatrenia na vývoj diagnostiky, liečby a vývoj vakcín posilňovaním kapacity výroby a zavádzaním ľahko dostupných riešení s cieľom rýchlo reagovať na naliehavé potreby. Výzva sa tiež zameriava na lepšie pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických dopadov epidémie.

Nová mimoriadna výzva je určená všetkým projektom s inovatívnymi a rýchlymi prístupmi ku novému typu ochorenia COVID-19, ktoré poskytujú rýchle výsledky pre spoločnosť a vyšší stupeň pripravenosti pre zdravotnícke systémy v štyroch hlavných oblastiach:

  • Opätovné umiestnenie výroby dôležitých zdravotníckych pomôcok a vybavenia (23 mil. EUR);
  • Lekárske technológie, digitálne nástroje a analýzy umelej inteligencie na zlepšenie sledovania a starostlivosti pri vysokých úrovniach technologickej pripravenosti (56 mil. EUR);
  • Behaviorálne, sociálno-ekonomické dopady reakcií na ohnisko (20 mil. EUR);
  • Celoeurópske kohorty COVID-19 (20 mil. EUR);
  • Spolupráca súčasných európskych a medzinárodných kohort relevantných z pohľadu COVID-19 (3 mil. EUR).

Výzva obsahuje 5 nasledovných tém:

Uzávierka výzvy je 11. jún 2020 (17:00 hod).

Keďže Európa a celý svet naliehavo potrebujú inovatívne riešenia na potlačenie a zmiernenie prepuknutia choroby COVID-19, Európska komisia umožní čo najrýchlejšie začatie výskumných prác prostredníctvom kratších lehôt na prípravu projektových návrhov a aj na ich vyhodnotenie. Aby boli nové riešenia dostupné pre všetkých, Komisia tiež zahrnie do grantových dohôd v rámci tejto výzvy aj doložku o rýchlom zdieľaní dát s cieľom zabezpečiť, aby sa vedecké výsledky mohli okamžite použiť.

Pri príležitosti otvorenia výzvy organizuje Európska komisia aj informačný webinár, na ktorom zaznejú užitočné informácie týkajúce sa podmienok účasti, základných cieľov a očakávaných dopadov vrátane detailov k jednotlivým témam v rámci výzvy.

Informačný online webinár bude možné sledovať tu.

Viac informácií nájdete tu.