SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Dotazník o dopadoch pandémie COVID-19 na projekty MSCA

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Asociácia Marie Curie Alumni (Marie Curie Alumni Association, MCAA) spustila online prieskum, ktorého cieľom je zhromaždiť informácie o tom, ako súčasná pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvňuje súčasných držiteľov MSCA grantov (všetkých akcií) a ktoré riešenia pre zmiernenie dopadu na ich projekty sú nedostatočné. Dotazník má informačný charakter a nezaisťuje, že všetky prípadné sťažnosti budú vyriešené.

Informácie o opatreniach zavedených pre projekty MSCA na zaistenie flexibility nájdete tu a tu.

Okrem iného sú príjemcovia MSCA (hostiteľské inštitúcie) dôrazne vyzývaní, aby pokračovali v realizácii svojich projektov, a to aj v prípadoch, že vzdelávacie aktivity v oblasti výskumu nie je možné realizovať podľa plánu. Inštitúcie sú nabádané, aby presunuli projektové úlohy (pokiaľ je to možné) a aby umožnili pokračovanie v práci na diaľku. Činnosti, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť (napr. experimenty / laboratórne práce), je možné odložiť až do skončenia obmedzení v súvislosti s COVID-19. Výskumníci v rámci MSCA môžu počas trvania opatrení pracovať na úlohách súvisiacich s projektmi, ktoré sa môžu vykonávať na diaľku (napr. výskum vykonávaný z domu, publikácie, správy a / alebo patentové prihlášky, virtuálne školenia).

Prieskum je otvorený len pre účastníkov programu MSCA a vyplniť ho môžete tu.