SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Dôležité: Predĺženie termínov výziev v rámci programu Horizont 2020 v súvislosti s prepuknutím vírusu COVID-19

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Pandémia koronavírusu COVID-19 narušuje štandardný chod univerzít a výskumných ústavov po celom svete. Rovnako však tieto inštitúcie tvrdo pracujú na tom, aby zistili, ako možno chorobu zastaviť a zmierniť jej účinky.

Nedávna eskalácia obmedzení týkajúcich sa prepuknutia koronavírusu COVID-19 môže brániť žiadateľom pri príprave a finalizácii vysokokvalitných projektových návrhov.

Z tohto dôvodu sa v prípade výziev programu Horizont 2020 s pôvodnými konečnými termínmi od dnešného dňa do 15. apríla 2020 budú uplatňovať predĺženia.

Nové termíny pre každú výzvu a tému sa uverejnia na webovej stránke Funding and Tenders Portal TU.

Na výzvu IMI sa nebudú vzťahovať žiadne rozšírenia.

Vo všetkých prípadoch sa potenciálnym žiadateľom odporúča pripraviť sa podľa potreby, najmä vytvorením efektívnych komunikačných spojení pre prácu na diaľku, pričom sa v najbližších týždňoch očakávajú aj ďalšie obmedzenia.