SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Do druhej mimoriadnej výzvy H2020 v boji proti COVID-19 bolo podaných 454 návrhov

Aktualita

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 venovaná hľadaniu riešení v boji proti COVID-19 a súčasnej pandémii bola uzavretá dňa 11. júna 2020. Druhá výzvy, ktorá nadviazala na januárovú výzvu priniesla silnú reakciu výskumnej obce. Celkovo bolo do výzvy podaných 454 návrhov za obdobie len niečo viac ako 3 týždne od otvorenia výzvy dňa 19. mája.

Všetky návrhy budú v nasledujúcich dňoch hodnotené panelmi nezávislých expertov. Konečné výsledky plánuje Európska komisia oznámiť do polovice augusta.

Druhá mimoriadna výzva určená pre naliehavo potrebný výskum koronavírusu spadá pod program EÚ Horizont 2020 a prispieva k celkovej sume 1,4 miliardy EUR, ktorú sa zaviazala EK alokovať do iniciatívy „Globálna reakcia na koronavírusy“, ktorú spustila prezidentka Komisie Ursula von der Leyen dňa 4. mája 2020.

Táto výzva podporí výskum a inovácie s cieľom prispôsobiť a posilniť kapacitu výroby a zavádzania ľahko dostupných zdravotníckych technológií a digitálnych nástrojov s cieľom včasne riešiť naliehavé potreby a lepšie sa pripraviť na budúce núdzové situácie. Taktiež zlepší porozumenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických dopadov epidémie a podporí kohortové štúdie, aby sledovali veľké skupiny jednotlivcov a pochopili správanie a jeho vplyv. Dopĺňa predchádzajúce kroky a ciele prvej výzvy zameranej na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín.

Výzva pokrýva tieto témy:

2A. Opätovné umiestnenie výroby dôležitých zdravotníckych pomôcok a vybavenia (23 mil. EUR) – celkovo prijatých 36 návrhov;
2B. Lekárske technológie, digitálne nástroje a analýzy umelej inteligencie na zlepšenie sledovania a starostlivosti pri vysokých úrovniach technologickej pripravenosti (56 mil. EUR) – celkovo prijatých 221 návrhov;
2C. Behaviorálne, sociálno-ekonomické dopady reakcií na ohnisko (20 mil. EUR) – celkovo prijatých 162 návrhov;
2D. Celoeurópske kohorty COVID-19 (20 mil. EUR) – celkovo prijatých 21 návrhov;
2E. Spolupráca súčasných európskych a medzinárodných kohort relevantných z pohľadu COVID-19 (3 mil. EUR) – celkovo prijatých 14 návrhov;

Viac informácií nájdete tu.