SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

DG Regio hľadá externých expertov

Aktualita

Oblasti
  • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)

DG Regio hľadá externých expertov pre oblasť kohéznej politiky, regionálneho a mestského rozvoja. Výzva je otvorená pre súkromné osoby, ako aj inštitúcie.

Bližie informácie je možné nájsť tu.