SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

DG GROW – nová organizačná štruktúra

Aktualita

Oblasti
  • Prístup k rizikovému financovaniu
  • Vesmír

Od 1. júna 2015 vstúpi do funkcie v DG GROW nová organizačná štruktúra.

 

Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP sa zaoberá:

  • vnútorným trhom tovarov a služieb,
  • napomáha pri pretváraní EÚ na inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku zavedením priemyselnej a sektorovej politiky v rámci hlavnej iniciatívy starégie Európa 2020,
  • podporou podnikania a rastu pomocou zníženia administratívnej záťaže malých podnikov; uľahčením prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky; podporou prístupu na globálne trhy pre podniky z EÚ,
  • tvorbou predpisou na ochranu a presadzovanie práv priemyslu, koordináciou a zastávaním pozície EÚ v rámci medzinárodných rokovaní o duševnom vlastníctve; podporou inovátorom pri efektívnom využívaní IP práv,
  • poskytovaním a koordináciou kozmickej politiky EÚ prostredníctvom dvoch rozsiahlych programov Copernicus (Európsky satelitný systém pozorovania Zeme) a Galileo (Európsky systém satelitnej navigácie), ako aj pomocou výskumných akcií povzbudiť technologické inovácie a hospodársky rast.

 

Novú organizačnú štruktúru si môžete pozrieť tu.